top of page

VILKÅR OG BETINGELSER 

Vilkårene og betingelsene regulerer forholdet mellom Arctic Wanderlust og kunden.

Ved å delta eller bestille en tur eller et arrangement med eller gjennom oss, bekrefter du å ha lest og samtykket til følgende vilkår og betingelser:

 

1. BESTILLING OG BESTILLING

Bestilling kan gjøres via vår hjemmeside, via e-post, via telefon eller via en tredje part.

Personen som gjennomfører bestillingen aksepterer disse betingelsene på vegne av alle i gruppen og plikter å gjøre alle kjent med disse.

 

2. BETALING
For bestilling av dagsturer belastes hele beløpet ved bestilling. 

 

 

3. AVBESTILLING AV KUNDEN

Vi må motta avbestillingsvarsel skriftlig via e-post til post@arcticwanderlust.com. Avbestillingsdato / -tidspunkt vil være datoen / klokkeslettet du sender e-posten på.

 

Avbestilling - dagsturer

  • Avbestilling 7 dager eller lenger før turstart/arrangement: full refusjon.

  • Avbestilling 3 dager til 7 dager før turstart/arrangement: belastes 50%

  • Avbestilling mindre enn 48 timer før turstart/arrangement: belastes 100%

Avbestilling - Flerdagersturer

  • Avbestilling 10 dager eller lenger før turstart/arrangement: full refusjon.

  • Avbestilling 4 dager til 10 dager før turstart/arrangement: belastes 50%

  • Avbestilling mindre enn 72 timer før turstart/arrangement: belastes 100%

 

4. MANGLENDE OPPMØTE
Det gis ikke refusjon for manglende oppmøte til avtalt tid og sted. 

 

5. ENDRINGER FØR TURSTART

Arctic Wanderlust skal så langt det lar seg gjøre, fullføre henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan bli endret på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller spesielle forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig, varsler vi om vesentlige endringer før avreise/turstart. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra turen, hele det innbetalte beløpet blir deretter tilbakebetalt.

 

 

6. KANSELLERING AV ARCTIC WANDERLUST

Vi forbeholder oss retten til å kansellere enhver tur på grunn av omstendigheter vi ikke kan kontrollere. Skulle kansellering skje, vil vi varsle deg så snart som mulig. Avbestilling kan skje under omstendigheter som:

 

1. Lavt deltagerantall:

Mange av turene våre krever et minimum antall deltakere. Vi forbeholder oss retten til å avbestille turen, hvis et minimum av antall deltakere for turen ikke er oppfylt. Du vil få muligheten mellom ombooking til en annen dato eller full refusjon.

 

2. Vær og andre forhold:

Vi forbeholder oss retten til å kansellere eller endre enhver tur med kundens sikkerhet i tankene. Ved endring eller kansellering, vil du få muligheten mellom å booke om til en annen dag eller full refusjon.

 

3. Sykdom eller personskade hos guide / turleder

Sykdom eller skade for turleder/guide kan medføre at planlagt turleder/guide må byttes. Turen eller arrangementet kan bli avlyst hvis vi ikke klarer å hente inn ny turleder/guide. Ved avlysning eller vesentlige endringer i turprogram tilbys full refusjon.

 

Kansellering eller endring av Arctic Wanderlust er ikke begrenset til punkt 1. til 3.

 

7. KANSELLERING UNDERVEIS

Arctic Wanderlust forbeholder seg retten til å avbryte en påbegynt tur hvis:

1. Guiden anser deltakeren for ikke å være i den nødvendige fysiske eller mentale form for ågjennomføre turen på en sikker måte.

2. Vær eller andre omstendigheter gjør det utrygt å fortsette.

 

Avbestilling etter punkt 1. og 2. kvalifiserer ikke for refusjon.

 

 

8. KUNDES FORPLIKTELSER

Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om de fysisk og mentalt er i stand til å delta på turen/arrangementet.

Hver deltaker må informere turleder/guide om medisinske forhold, sykdommer eller lidelser som kan være relevante av sikkerhetsmessige årsaker for turen/arrangementet.

Hver deltaker plikter å følge instruksjonene gitt av guiden under turen.

 

 

9. AKSEPT AV RISIKO

Turene/arrangementene vi tilbyr innebærer som en naturlig del av aktivitetene, en vis risiko for ulykker og skader.

Vi har et strengt sikkerhetsstyringssystem og prøver til enhver tid å redusere risikoen, men vi kan ikke eliminere all risiko fra våre turer.

Ved å delta på turene/arrangementene våre aksepterer du risikoen som de enkelte aktivitene/turene medfører.

Arctic Wanderlust tar ikke ansvar for skade eller personskade på deltakerne eller utstyret deres, med mindre ulykken skyldes grov uaktsomhet av oss eller guiden.

 

10. FORSIKRING

Personlig reise- og avbestillingsforsikring er ikke inkludert i prisen for våre turer og arrangementer.

Det anbefales å sikre at du har en personlig reiseforsikring som dekker alle aktivitetene du deltar på.

 

Ansvarsforsikring
Vi har ansvarsforsikring (dekning på 10.000.000 kroner per hendelse) som dekker oss for uforutsette hendelser/skader som kan oppstå på våre turer/arrangementer.

 

11. KLAGER

Hvis du har en klage på den leverte tjenesten, må klager fremmes umiddelbart til oss post@articwanderlust.com eller til guiden. Klager må gjøres innen 15 dager etter hjemkomst, med mindre det er spesielle grunner for å forlenge tiden.

 

9. JURISDIKSJON

Enhver tvist skal avgjøres i samsvar med norsk lov. Avtalt verneting er Oslo tingrett

 

Kontakt oss

Arctic Wanderlust, Org. nummer: 927299, 8150 Ornes, + 47 410 11 991, post@arcticwanderlust.com

 

bottom of page